top of page

Ragnarok

Dette er noen av mine startpunkt-tegninger for et prosjekt med tittelen Ragnarok. 

Når jeg har laget alle tegningene jeg trenger, skal jeg rive dem opp (dekonstruere) og sette dem sammen igjen (rekonstruere) for å lage én tegning. 

bottom of page